lv_id_eu_logo_ansamblis_kf_rgb

Sanāksmē būvuzņēmējs Personu apvienība “AGB Serviss” lūdz līguma pagarinājumu, pamatojoties uz būvobjekta elektrības pieslēguma jaudas lieluma pārrēķinu.

Būvuzraugs ir apmeklējis Personu apvienībaS “AGB Serviss” ražotni , lai veiktu katla un kurtuves ar jaudu 1,5 MW hidraulisko pārbaudi un apsekotu pārējo iekārtu ražošanas progresu.

Juris Vorkalis
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
valdes loceklis