Atļaut individuālas fiziskās aktivitātes1 pulcējoties stadionā veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

(1 Attiecināms uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros nav fizisks kontakts starp personām, tai skaitā arī sporta veidiem, kuros ir iesaistītas divas personas (piemēram, badmintons, teniss, galda teniss). Nav attiecināms uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros ir fizisks kontakts starp personām (piemēram, cīņas sporta veidi, komandu sporta spēles, u.tml.)

1. fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance. Minētie nosacījumi par savstarpējo distanci neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kā arī vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem (ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā);

2. fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem, savukārt personas vecumā virs 65 gadiem, personas ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personas ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās atrodas ievērojot īpašus piesardzības pasākumus, piemēram izvairīties no ārtelpu sporta norišu vietu apmeklējuma, kad tur ir liels cilvēku pieplūdums;

3. stadionā atrodas ne vairāk kā 25 cilvēki;

4. nav pieļaujama cita ar konkrēto fizisko aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās stadionā un pie tā;

5. stadionā neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;

6. fizisko aktivitāšu norisei tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija;

7. pirms un pēc fiziskām aktivitātēm netiek izmantotas ģērbtuves un dušas;

8. nav atļauts āra trenāžieru izmantošana;

9. stadionā nav pieļaujama koplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana;

10. stadions darbu uzsāk plkst. 8.00 un beidz plkst. 22.00.

Šī kārtība izveidota atbilstoši  Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem, kuri ir saskaņoti ar Veselības ministriju.