Aizvadītā gada nogalē notika starpnovadu skolu kausa izcīņa florbolā vidusskolu grupā 10.-12.klašu skolniekiem. Atzīstami šajās sacensībās startēja Kārsavas vidusskolas jaunietes un jaunieši, izcīnot uzvarētāju laurus.

Jaunietes pirmajā spēlē nospēlēja neizšķirti 1:1 ar LPĢ, bet pēc tam sagrāva Ciblas vsk. 11:00 un Zilupes vsk. 10:0, izcīnot 1.vietu. Komandā spēlēja: Agita un Egita Potašas, Vivita un Viktorija Krišānes, Sanija Helēna Gļauda, Paula Pundure, Paula Jegorova, Ilvija Nagle, Signija Voite un Zane Orinska.

Jaunieši pirmajā spēlē, nenovērtējot pretinieku, zaudēja Ciblas vsk. 1:2, turpinājumā tika izcīnītas uzvaras par LPĢ 3:1, Ludzas 2. vsk. 2:1, Zilupes vsk. 3:1 un noslēgumā ieguva 1.vietu. Komandā spēlēja: Mārtiņš Laganovskis Vesers, Marka Korņilovs. Roberts Dovgiallo, Andis Jakovļevs, Rodrigo Smuško, Raivis Ancāns, Sandis Dauksts, Armands Bauska un Rainers Patmalnieks.

Viktorijs Krišāns
Sporta skolotājs