aaaaaaaa

Kārsavas novada pašvaldība projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem” ietvaros, šī gada 14. jūlijā tika organizēta fiziski aktīva ekskursija senioriem un mazkustīga darba veicējiem uz Salaspils novadu, kur notika Latvijas puķu draugu 41. saiets. Salaspilī ieradāmies jau no paša rīta, piereģistrējāmies, iepazināmies ar mūsu ģidi Gunitu Loginu un viņas pavadībā devāmies apskatīt programmā paredzētos objektus. To apskatei bija plānotas 6 stundas, kuru laikā mēs pabijām vairākās saimniecībās un publiskajos objektos. Katra dārza apskatei varēja veltīt apmēram pusstundu laika. Teritorijas apskates objektiem lieluma ziņā bija dažādas – pilsētas teritorijā mazākas, bet laukos lielākas.

a

Ģides Gunitas Loginas pavadībā mēs devāmies apskatīt “Puķu” mājas, kur saimnieko Brunovsku ģimene – tā tiešām ir māja ar dvēseli. Mūs sagaidīja ne tikai sakopta un ziedoša apkārtne, bet arī neviltots sirds siltums no saimnieku Veras un Jāņa Jura puses. Zālieni ir dabīgi, tie tiek nopļauti, atstājot arī nepļautas zonas, kurās ievākt zāļu tējas. Tuvu dzīvojamai mājai ir saglabājušās iepriekšējo paaudžu stādītās ābeles, bet tālākā teritorijā ir pēdējo 20 gadu laikā stādītie koki, krūmi, puķes, izveidots dīķis.
aaa

Brunovsku ģimenes “Puķu” mājas

Ināras Aires īpašuma “Kārļi” dārza īpašā vērtība ir eksotisko kokaugu un ziemciešu šķirnes, daudzas no tām ir vienīgie vai vieni no nedaudzajiem savas sugas vai šķirnes eksemplāriem Latvijā. Šis ir dārzs, kurā smelties iedvesmu, un mēs ar prieku apskatījām augus, kādi vēl līdz šim nebija redzēti, piemēram, zīdkoku. Saimniece atļāva pagaršot arī tā ogas. Dārzs šeit ir veidots vairāk kā 30 gadus, kur dabiskā ezera krasta ainava saplūst ar saimnieces ainaviskajiem stādījumiem un tikpat nemanāmi pāriet dabiskā priežu mežā. Kā teica mūsu ģide: ”Kārļi” tik tiešām ir “paradīze nekurienē”.

Vienīgais dārzs pilsētas teritorijā, ko varēja apskatīt, bija īpašums Raiņa ielā 23, kur saimnieko Stalidzānu ģimene. Saimniece Brigita Stalidzāne aizraujas ar peoniju un liliju audzēšanu, un tās viņai padodas īpaši ražīgas un leknas – līdz pat 50 ziediem uz viena kāta. Zemes platība nav liela, tāpēc tā tiek izmantota ar lielu apdomību un dārzā greznojas gan krāšņas lilijas, rozes un peonijas, gan raibu raibās ziemcietes, gan savu vietu atraduši daudzi košumkrūmi un skuju koki.

Doles salā mūs pārsteidza  “Saulesdārzs”, jo tādu dārzu mēs redzējām pirmo reizi un bijām no tiesas sajūsmā. Doles salā ir īpašums, kurā atrodoties rodas sajūta, ka esi kādā Japānas dārzā. “Saulesdārzu”  tā īpašnieki Apšenieku ģimene sāka iekārtot aptuveni pirms 15 gadiem. Saimnieki stāsta, ka sākumā esot stādījuši visu ko, taču tad atskārtuši, ka kāpu smiltīs labi aug priedes, no kurām saimnieks veido bansai formas. Ieejot pagalmā, pretī veras skaista ainava uz Daugavas krastu un pretējo Ķekavas pusi. Pats saimnieks ir arhitekts, tāpēc arī māja, kas būvēta pēc paša izstrādātā projekta, lieliski papildina kopējo dārza un dabas vienotību.

aaaa

“Saulesdārzs” Doles salā

aaaaa

Salaspils 1. vidusskolas ārtelpa

No publiskajiem objektiem bija iespēja apskatīt Salaspils 1. vidusskolas ārtelpu, Rīgavas dārzu un Daugavas muzeju. Lēnā pastaigā gar Daugavas krastu mūs pavadīja Daugavas muzeja direktors Zigmārs Gailis un vēsturniece Lilita Vanaga. Mēs varējām pārliecināties, ka teju no jebkuras vietas parka teritorijā paveras skaisti skati pār Daugavu. Lieliskākie skati redzami no vējdzirnavu vietas Rīgas virzienā un no reljefa krantes starp vējdzirnavām un vārtiem.

Pusdienu pauzes laikā, kad atgriezās Nacionālajā botāniskajā dārzā, šeit turpinājās gadatirgus un visiem, kuri vēlējās bija iespēja pašiem iegādāties puķes un retus augus sava dārza kolekcijai.

Noslēgumā pateicāmies, ģidei Gunitai Loginai, kura bija kopā ar mums visu ekskursijas laiku un tik daudz  pastāstīja par Salaspili, Salaspils novadu, iepazīstināja ar skaisto dārzu saimniekiem.

Ekskursijas dalībniekiem tās bija fiziskās aktivitātes visas dienas garumā, kuru laikā bija iespēja pamatīgi izkustēties. Daudziem līdzi bija paņemtas nūjošanas nūjas, kuras izmantoja lielāku teritoriju – Rīgavas dārzu un Daugavas muzeja apskatei.

Mājas atgriezāmies vēlu vakarā patīkami noguruši pēc fiziskām aktivitātēm, bet pozitīvi uzlādēti, jo tas ko guvām šīs ekskursijas laikā bija, prieks acīm, baudījums dvēselei un ielīksmojums sirdij.

Rita Jonikāne
projektu koordinatore


Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.