2015-02-17_pr_esfondi_3

Kārsavas vidusskolas 10.- 11. klašu talantīgākie skolēni bioloģijā un ķīmijā piedalījās ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”  praktiskās ievirzes semināros “Beta”, kurus organizēja  Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Visaktīvāk šajā projektā iesaistījās 10.klases skolnieces Šarlote Lorija Nagle un Signija Voite. Skolnieces klātienē padziļināti apguva dzīva organisma šūnām draudzīgu biomateriālu ražošanas perspektīvas, porainu biokeramikas pamatņu izgatavošanu kaulaudu inženierijā, praktiski apguva nanopulvera un makropulvera atšķirīgās īpašības, kā arī veidoja bioķeramikas paraugus ar izostatisko un uniaksiālo presēšanas metodi.

Praktiskajos darbos apguva:

  1. Polimērmateriālu pārstrādi un polimērmateriālu īpašības;
  2. Latvijas mālu izmantošanas iespējas ūdens attīrīšanai no izšķīdušām organiskām vielām.

Praktiskās ievirzes semināri “Beta” ļāva skolniecēm iespēju tikties ar talantīgiem skolēniem no citām Latvijas vidusskolām un padziļināt savas zināšanas un prasmes bioloģijā un ķīmijā.

Valentīna Tuče
Kārsavas vidussklas bioloģijas un ķīmijas skolotāja