izglitibas_logo

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” plānotā karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros Kārsavas vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēniem 7. martā bija iespēja apmeklēt Ludzas amatnieku centru, lai iepazītu senos latgaliešu arodus.

Laikā, kad mūsu ikdiena ir piepildīta ar moderno tehnoloģiju lietošanu, bērniem bija interesanti uzzināt, kā dzīvojuši cilvēki senatnē, kādus arodus pratuši senie latgaļi un kādas dzīves gudrības, tradīcijas esam mantojuši. Suprātku istabā varējām redzēt darbarīkus, kas ir katrā lauku mājā, bet daudzi no tiem, piemēram, sprigulis, abra, ķieģeļu gatavošanas forma, dzijas ratiņš, auklu pīšana, kurpnieka piederumi ir kļuvuši sveši. Taču, izmantojot senās zināšanas, arī mūsdienās var izgatavot noderīgas un skaistas lietas. Izbrīnu visos radīja senie ziemas apavi – peternes, ko pina no auklām un nēsāja ar vilnas zeķēm. Salimons Ķipļuks ir Latvijā vienīgais šī aroda pratējs, ar kuru var satikties Ludzā.

img_20190306_103742

Amatnieku centrā top arī novadu tautu tērpi. Skatoties, kā stellēs tika austi svītraini brunči, katrs saprata, cik daudz pacietības šis darbs prasa. Te varēja apskatīt arī adījumus, tamborējumus, vaska sveces, koka karotes un māla traukus.

Mums bija iespēja iepazīt arī seno podnieka profesiju un izjust, kā māls paklausīgi padodas meistara rokām, pārvēršoties graciozā krūzē. Amatniecības centrā secinājām, ka keramiķa profesija ir ļoti interesanta jau ar to vien, ka māls, ar kuru strādā meistars, ir tik silts un elastīgs materiāls!

Sapratām, cik daudz interesanta un vēl nezināma ir tepat mums apkārt!

Sarmīte Linuža, Ilga Kirovaine
Kārsavas vidusskolas 1.a, 1.b klases skolēni un audzinātājas