„Man nevajag nemirstības eliksīra, nemirstība ir iesieta Latvijas sierā” –  tā skan dzejnieka un reliģiju pētnieka Roberta Mūka atziņa, kas bija izvēlēta par 2018. gada jaunrades darbu konkursa tematu, un jau vairākus gadus Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā Vislatvijas jaunrades darbu konkursā 2. – 12. klašu skolēniem, ko organizē Riebiņu novada dome un Galēnu Kultūrvēstures biedrība. Jāatzīst, ka katru gadu Kārsavas vidusskolas skolēni iegūst godalgotas vietas šajā konkursā un tiek aicināti uz noslēguma svinīgo pasākumu Galēnos, kur tiek ļoti laipni un viesmīlīgi uzņemti.

Jaunrades darbu konkursā piedalās skolēni no visas Latvijas, kuros mīt radošums, proti, kuri vērtē, analizē un pauž savu viedokli par daudzām sabiedrībā aktuālām tēmām. Arī aizvadītā gada 14. decembrī Kārsavas vidusskolas skolēni un viņu skolotāji tika aicināti uz šo pasākumu, jo mūsu skolēnu darbi tika ļoti labi novērtēti. Atzinības par saviem jaunrades darbiem ieguva Denīze Loreta Nagle (4.a kl.), Rolanta Laganovska (3.b kl.), Annija Estere Slesere (4.b kl.), Gabriela Gaidukova (6.a kl.), Sintija Ruskule (7.kl.), Unda Streļča (7.kl.), Raitis Lipskis (9.a kl.), Lūcija Būmeistere (11.kl.), un 3. vietas ieguva 6. a klases skolnieces Kristīne Polukejeva un Amanda Silicka.  Kā pasākumā minēja tā galvenā šī konkursa projekta vadītāja Marta Binduka, tad konkurss jau notiek 13. reizi, un katru gadu tā dalībnieku kļūst arvien vairāk. Marta Binduka  arī norādīja, ka šinī mācību gadā skolēnu darbi tika rūpīgi atlasīti un apbalvošanai izvēlēti labākie darbi. Sirsnīgs paldies pasākumā tika arī teikts šo skolēnu skolotājiem, kuri mudina viņus būt drošiem un nebaidīties atklāt savas radošās spējas. Skolēniem bija arī iespēja apmeklēt Roberta Mūka muzeju, kas atrodas turpat, Galēnos.

Ilona Cibuļska
Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja