logo

Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolēni ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I001 ietvaros apmeklēja izstādi “Skola 2018” Rīgā, Ķīpsalā, kur vienkopus bija izvietoti dažādu mācību iestāžu stendi, lai nākotnes studenti, apskatot tos, varētu mērķtiecīgāk pārdomāt savas nākotnes karjeras iespējas un plānotu tās īstenošanas ceļus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Kārsavas vidusskolas 11.klases skolēni iepazinās ar mācību iestāžu informatīvajos stendos izvietoto informāciju par dažādām studiju programmām, iesaistījās diskusijās ar šo mācību iestāžu studentiem, pasniedzējiem, saņēma bukletus un grāmatas par pamatstudiju un maģistra studiju programmām konkrētā mācību iestādē, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs. Tāpat skolēni iesaistījās dažādos mācību iestāžu organizētajos konkursos un saņēma balvas. Skolēniem bija iespēja apmeklēt arī grāmatu izstādi Ķīpsalā un tikties ar dažādu grāmatu autoriem.

Jaunieši atzina, ka izstādē “Skola 2018” iegūtā informācija ir noderīga viņu nākotnes karjeras izvēlē.

Paldies par atbalstu ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatorei Kārsavas novadā Vairai Šicānei.

Valentīna Tuče Kārsavas vidusskolas 11.a klases audzinātāja