izglitibas_proj

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Kārsavas vidusskolas 10.- 12. klašu skolēni un viņu audzinātājas, lai veicinātu skolēnu nākotnes karjeras izvēli, 1.martā apmeklēja plānoto KAA pasākumu- Izstāde Ķīpsalā “Skola 2019”. Izstādes laikā skolēniem tika piedāvāta plaša un kvalitatīva informācija par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs. Skolēniem bija iespējams uzzināt par mācību procesu vairāk nekā 140 dažādās izglītības iestādēs – valsts un privātās augstskolās, profesionālās izglītības kompetences centros – koledžās, tehnikumos un profesionālajās vidusskolās, mācību centros u.c. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar informāciju par iespējām apmeklēt skolēnu vasaras valodu nometnes ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām.

Bija ļoti interesanti izstādes laikā satikt mūsu skolas absolventus, kas tagad jau ir studenti un kuri aktīvi ņēma dalību izstādes norisē, prezentējot savas augstskolas.

Vienlaikus skolēni apmeklēja “Latvijas grāmatu izstādi 2019”. Izstādē bija iespēja piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem un iegādāties grāmatas par izdevīgām cenām. Skolēniem bija iespēja tikties ar Guntaru Raču, klausīties autora dzeju un dziesmas, kā arī apmeklēt čehu rakstnieces Biankas Belovas grāmatas “Ezeri” prezentāciju.

Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors