izglitibas_logo

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,” plānotā karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros, Kārsavas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni devās ekskursijā uz Viļakas novadu, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzinātu, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai apgūtu kādu noteiktu profesiju un  ko dara šie profesiju pārstāvji.

Vispirms devāmies uz Nemateriālās kultūras centru “Upīte”, kur centra direktors Andris Slišāns pastāstīja par savu – skolotāja profesiju. Centra darbinieki stāstīja bērniem par audējas un pinējas profesiju. Skolēni varēja izmēģināt aust lupatu segas īstās stellēs. Skolēni katrs sev noauda skaistas rokassprādzes ceļu dēlīšu aušanas tehnikā.

Mazliet noguruši, bet apmierināti, devāmies uz zemnieku saimniecību “Kotiņi”. Tā kā “Kotiņi” ir viena no lielākajām saimniecībām Viļakas novadā, tajā ir nodarbināti daudzu profesiju pārstāvji. Zemnieku saimniecības pārstāvis Rolands Keišs pastāstīja un parādīja, kādi ir darba pienākumi grāmatvedim, agronomam, traktoristam, mehāniķim, krāvējam, mežstrādniekam, pārdevējam un produkcijas fasētājam. Bērni secināja, ka katra profesija ir nozīmīga un svarīga, un jebkuru darbu darot, ir jābūt zinošam savā jomā.

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz dabas parku “Balkanu kalni”, kur iepazinām tūristu gida profesiju. Drosmīgākie un izturīgākie skolēni, gida pavadībā, devās uz slēpēm vairākus kilometrus garajā slēpošanas trasē, iepazīt dabas parku “Balkanu kalni”,  tādējādi ne tikai izbaudot ziemas burvību dabas parkā, bet arī uzzinot to, ka strādājot profesijā-tūristu gids, jābūt ne tikai zinošam, bet arī sportiskam un radošam, jo tūristu grupas ir jāpavada visos gadalaikos.

Braucot mājup, skolēni jutās gandarīti par redzēto un dzirdēto, kā arī atzina, ka labprāt gribētu apgūt kādu no iepazītajām profesijām.

Ilona Streļče
Kārsavas vidusskolas 3.a klases audzinātāja