Ir pagājis jau pusmēnesis kā skolas atkal uzsākušas jauno mācību gadu un tagad ir arī laiks, lai paskatītos kā veicās pagājušajā mācību gadā. Kārsavas vidusskolā 2017./2018.m.g. mācības uzsāka 279 izglītojamie un strādāja 36 pedagoģi.

Noslēdzoties 2017./2018.m.g. obligātos Valsts Centralizētos eksāmenus  kārtoja 18 – 12.klases izglītojamie, papildus izvēlējās Bioloģiju – 1 izglītojamais, Fiziku – 4 izglītojamie, Ķīmiju – 3 izglītojamie, Latv. un pasaules vēsturi – 1 izglītojamais. Kā jau ierasts pēdējos gadus, iepriecina Kārsavas absolventu panākumi kārtojot centralizētos eksāmenus 12. klasē. Attēlā var redzēt Kārsavas vidusskolas audzēkņu Valsts Centralizēto eksāmenu rezultātus un salīdzināt tos ar valsts vidējiem rādītājiem.

img_9262Patiess prieks par tik labiem Kārsavas vidusskolas 12. klases skolēnu augstajiem rezultātiem. Paldies pedagogiem par kvalitatīvo darbu un bijušajiem 12. klases skolēniem par uzcītību!