Koru skate ir būtisks sagatavošanās posms Dziesmusvētkiem. Šī gada 9. aprīlī Kārsavas vidusskolas 5.–11.klašu koris „Akustika” tika izvirzīts uz II kārtu koru konkursa „Dziesmai būt” Jēkabpilī. Latgales novadā kopumā sacentās 20 kori, kur visi ir ieguvuši ceļazīmi uz skolēnu Dziesmusvētkiem, kuri notiks 2020. gadā.

Koru konkursā bija jāizpilda 3 dziesmas: obligātā dziesma un divas izvēles dziesmas – latviešu tautas dziesmas apdare un latviešu komponista dziesma. Konkursā tika vērtēts gan mākslinieciskais, gan tehniskais sniegums pēc 50 punktu skalas. Konkursa II kārtu vērtēja Valsts izglītības satura centra žūrijas komisija.

Uznākot uz skatuves, ir svarīgi nodot savu vēstījumu. Saprast, mīlēt un izdzīvot mūziku. Katram dziedātājam ir jāsajūt vienam otru, jo dziesma neskanēs ne griestos, ne sienā, bet skanēs sirdī. Pārdomāti priekšnesumi, skolēnu smaids, azarts, kustība, kopības sajūta, dziesmas prieks, radīja  īpašas vibrācijas esot kopā mūzikā.

Gaidot rezultātus 20 koru konkurencē, uztraukums bija ne vien skolēniem, bet arī skolotājiem. Sagaidot savu vērtējumu, uztraukums valdīja pāri visam, kad palika nenosaukti tikai trīs kori. Pasniedzot balvas laureātiem, žūrija izteica vērtīgu atzinumu: „Šie kolektīvi ir nopelnījuši ne tikai I pakāpes diplomu, bet arī papildus balvas – dāvanu kartes mūzikas instrumentu veikalā. Kārsavas vidusskolas 5.–11.klašu koris „Akustika” ieguva I pakāpes diplomu 44.35 punkti, un, kā laureāti saņēma – 100 eiro dāvanu karti mūzikas instrumentu veikalā.

Emocijas par saņemtajiem rezultātiem mūsos radīja patiesas prieka asaras. Koru skates diena ir kā svētku diena koru mūzikā. Gaidīsim XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus – Dziesmai būs būt!

Ligita Žukovska
Kārsavas vidusskolas kora vadītāja