Pagājušā gada oktobrī tika izsludināts dzejnieka un reliģiju pētnieka Roberta Mūka radošā darba mūžam veltīts Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss, kas norisinās jau 12 gadus un ir pazīstams visā Latvijā. Šogad konkursam tika iesūtīti 400 darbi no 80 skolām. Tie tika vērtēti 4 vecuma grupās. Konkursa moto bija R. Mūka vārdi „Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas zemes.” Skolēni varēja rakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.

Kārsavas vidusskolas audzēkņi aktīvi piedalās dažādos jaunrades darbu konkursos, un arī šis konkurss nebija izņēmums. Skolēni rakstīja dažādu žanru jaunrades darbus, un tie visi bija veltīti Latvijai. Šogad konkursā piedalījās Kristīne Polukejeva (5.a kl.), Gabriela Marija Gaidukova (5.a kl.), Arianna Borovika (5.b kl.), Unda Streļča (6.a kl.), Elza Strode (6.a kl.), Sintija Ruskule (6.a kl.) un Raitis Lipskis (8.a kl.). Gabriela, Arianna un Raitis veltīja izjustas prozas un dzejas rindas Latvijas dabai, bet Kristīne iejutās putnēna lomā un ceļoja pa dzimto Latgali, priecādamās par Latgales skaistajām dabas ainavām, viesmīlīgajiem cilvēkiem un saviem draugiem. Skolniece aicināja nemeklēt laimi pasaulē, jo tā ir tepat blakus – zem mākoņa maliņas. Unda rakstīja par neparasto ceļojumu uz Vidzemi, kura laikā saņēma īpašu dāvanu – varavīksni. Elza un Sintija Latvijai veltīja sirsnīgus tēlojumus, kuros izskanēja doma, ka kopīgiem spēkiem varam paveikt daudz labu darbu, ir tikai jānotic sev un saviem spēkiem.

Decembra nogalē devāmies uz Galēnu pamatskolu, kur sirsnīgā gaisotnē notika konkursa noslēguma pasākums. Pirms pasākuma apmeklējām R. Mūka muzeju, kur muzeja darbinieki pastāstīja par dzejnieka dzīves svarīgākajiem posmiem. Skolēni varēja apskatīt dažādas piemiņas lietas, fotogrāfijas, vēstules un kaklasaišu kolekciju. Konkursa noslēguma pasākumā konkursa dalībnieki ne tikai saņēma balvas, bet arī baudīja koncertu, kurā uzstājās Galēnu pamatskolas skolēni un novada muzikālie kolektīvi. Pirms apbalvošanas katrā vecuma grupā R. Mūka muzeja vadītāja un viena no konkursa organizatorēm M. Binduka lasīja fragmentus no skolēnu darbiem, un pasākumā izskanēja arī Kristīnes darba fragments. Konkursa rezultāti iepriecināja gan pašus dalībniekus, gan skolotājus. K. Polukejeva saņēma Diplomu par 2. vietu, U. Streļča, G. M. Gaidukova, A. Borovika, E. Strode  ieguva Atzinību, bet R. Lipskis un S. Ruskule – Pateicību par piedalīšanos. Skolēni saņēma arī dāvanas – grāmatas. Pateicības un dāvanas saņēma arī skolotāji, kas gatavoja skolēnus konkursam. Pasākuma noslēgumā skolēnus un skolotājus gaidīja cienasts – tējas un kafijas galds.

Kā atzina paši skolēni, tā bija interesanti un saturīgi pavadīta diena, kad varēja ne tikai priecāties par sava darba rezultātiem, bet arī uzzināt daudz ko jaunu un lieliski atpūsties.

Anita Lele
Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja