No 26.- 30. jūnijam Kārsavas vidusskolā tiek organizēta 5 dienu dienas nometne 7-12 gadīgiem 30 zēniem un meitenēm, kas deklarēti  Kārsavas novadā vai mācās Kārsavas novada izglītības iestādēs. Nometni organizē Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība.

Nometnes vadītāja: Vaira Šicāne (Nometņu vad. apliecība Nr.044-00001, derīga līdz 27.02.2019.).

Nometnes  audzinātājas: Sarmīte Linuža un Aina Jurdža.

Īss nometnes satura apraksts: Vasaras nometnes „VARAVĪKSNE” galvenā tēma – darba pasaules iepazīšana nodarbībās „Profesiju Varavīksne.” Katru dienu bērni atklās krāsaino, radošo pasauli apkārt mums . Nometnē mēs brauksim ekskursijā pa Latgali. Dosimies pārgājienā. Piedalīsimies sporta aktivitātēs, nodarbosimies radošās darbnīcās, kurās katrs individuāli varēs atklāt sevī jaunus talantus un attīstīt radošas dotības un spējas.

Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Nometnei iespējams pieteikties līdz 22. jūnijam, sūtot uz e-pastu sicane@inbox.lv parakstītu, ieskenētu iesniegumu (skatīt pielikumā) vai papīra formātā personīgi Kārsavas vidusskolas kancelejā A. Daukstei.

Dalība nometnē tiks noteikta pēc rēķinu apmaksas secības!

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 26 317 693.

Maksa par nometni – 35.00 EUR. Apmaksa veicama pēc rēķina saņemšanas vienas darba dienas laikā uz rēķinā norādīto kontu. Rēķins tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

doc-icon.pngIesniegums nometnei12.12 kB