izglitibas_logo

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros 8. maijā Kārsavas vidusskolas 4.a un 4.b klases devās mācību ekskursijā uz A/S „Lazdonas piensaimnieks” un z/s „Līvi,” kur iepazinās ar uzņēmumiem, to darbību un profesijas pārstāvjiem, kas nodarbināti šajos uzņēmumos, uzzināja par šo profesiju pārstāvjiem nepieciešamo izglītību, zināšanām un prasmēm.

lazdona-2

A/S „Lazdonas piensaimnieks” uzņēmumā skolēni uzzināja un praktiski varēja vērot darba organizāciju uzņēmumā, profesiju pārstāvjus, kas nodrošina piena pārstrādes ciklu – piena sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu un realizāciju Kā pēc tam daudzi skolēni atzina, tad piena pārstrādē strādājošiem  darbs nav viegls. Pēc A/S „Lazdonas piensaimnieks’’ apmeklējuma skolēni devās uz z/s „Līvi”, kur ir lielākais kazu ganāmpulks Latvijā. Šeit uzzinājām, kādi profesiju pārstāvji nodarbināti šajā saimniecībā – vetārsts, agronoms, grāmatvedis, pārtikas tehnologs, uzņēmējs, traktorists, šoferis. Uzinājām, kādi galvenie pienākumi katram veicami un kur viņi ieguvuši zināšanas, lai kļūtu par šiem profesiju pārstāvjiem.

Ilona Cibuļska
Kārsavas vidusskolas 4.b klases audzinātāja