Jau septīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Kultūras kanona konkursa 2018–2019 mērķis ir nodrošināt jauniešu praktisku un radošu iesaisti Latvijas valsts simtgades kultūras programmas izpētē, kā arī Latvijas skolas somas satura identificēšanā. 2018./19. mācību gadā ikgadējā Kultūras kanona konkursa moto ir “Kultūras kanona vērtības mūsdienu Latvijas kultūras dzīvē un katra jaunieša skolas somā”. Konkursa iecere kā rezultātu paredz kultūras kanona vērtībās un aktuālajā kultūras piedāvājumā balstītu skolēnu kultūras programmas izveidi un diskusiju par strīdīgi vērtētiem kultūras notikumiem, tradīcijām, vērtībām. Konkurss norisinās trīs kārtās.

Šogad konkursam pirmo reizi pieteicās Kārsavas vidusskolas skolēni. Septembris 11.a klases skolēniem pagāja Latvijas Kultūras kanona zīmē. Kopīgi tika pētītas Latvijas Kultūras kanona vērtības un iepazīts aktuālais kultūras piedāvājums, aktualizējot tos kultūras un mākslas notikumus, kurus skolēni vēlētos piedzīvot un popularizēt Latvijas simtgades kontekstā. Aktuālajā kultūras piedāvājumā skolēni saskatīja pasākumus, kam ir saikne ar kultūras kanona vērtībām. Argumentējot un pamatojot savu izvēli, no pasākumiem tika veidota savām interesēm piemērota kultūras pasākumu programma.  Mūsu skolēni savā  pasākumu programmā iekļāva Latgales simtgades kongresam veltītos pasākumus, aktualizējot Franča Trasuna lomu mūsu valsts vēsturē, viņa devumu literatūrā un Ingas Ābeles romānu „Klūgu mūks”. Tāpat skolēni programmā iekļāva spēlfilmu „Bille”, Baltu vienības dienu, rokoperu „Lāčplēsis” un gaismas festivālu „Staro Rīga”. Pasākumu programmas TOP 7 1. vietā skolēni ierindoja akciju „Apskauj Latviju!”

9. oktobrī devāmies uz Latgales vēstniecību GORS, kur žūrijas un skatītāju vērtējumam nodevām savu veikumu – videoprezentāciju „Kultūras pasākumu TOP 7 manā skolas somā”. Tā kā konkursa nolikums paredzēja izveidot komandu trīs cilvēku sastāvā, kas prezentēs kopīgo darbu, žūrijas priekšā stājās 11.a klases skolnieces Egita Potaša, Laine Pontaga un Lūcija Burmeistere. Meitenes argumentēti un pārliecinoši atbildēja uz visiem žūrijas jautājumiem, un mūsu komandas darbs vainagojās ar panākumiem – Kārsavas vidusskolas komanda guva uzvaru un tika izvirzīta uz konkursa otro kārtu, kas notiks janvārī Rīgā.

img_4040

Paldies Kārsavas vidusskolas administrācijai par iespēju piedalīties šajā pasākumā, kā arī skolēniem un skolotājiem Lilitai Laganovskai un Ilmāram Bērziņam par ieguldīto darbu.

Anita Lele
Kārsavas vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja