Pašvaldība piešķīrusi 1440 eiro divu pludmales volejbola laukumu izveidei Kārsavas stadionā.

Finansējums paredzēts zemes darbu veikšanai un žogam apkārt volejbola laukumiem. Žoga uzstādīšanu, teritorijas sagatavošanu un labiekārtošanu veic SK “Kuorsova” biedri. Darbus paredzēts pabeigt divu nedēļu laikā.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste