Martā tika pabeigti Kārsavas PII iekštelpu darbi. Veikta apkures sistēmas pārbūve, pārejot uz divcauruļu sistēmu, nepieciešamo sildelementu nomaiņu, sistēmas balansēšanu, termogalvu uzstādīšanu uz visiem radiotoriem. Nosiltināts bēniņu stāvs ar beramo akmens vati 30 cm biezumā,  nomainītas lūkas, jumta segums, veikta ventilācijas kanālu izvadu tīrīšana un jaunu ventilācijas kanālu izvadu izbūve no skārda detaļām. Uzsākta cokola izlīdzināšana ar putupolistirolu.

Aprīļa sākumā bērnudārza audzēkņi un personāls atgriezās no Malnavas PII “Sienāzītis” telpām atpakaļ uz Kārsavas pilsētas PII.

Aprīlī pirmskolas izglītības iestādē turpinās iesāktie būvdarbi.

Projekts tiek realizēts, lai novērstu ēku būvkonstrukciju turpmāku bojāšanos, samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkā, tādējādi ekonomējot finanšu līdzekļus maksājumiem par siltumenerģiju.

Projekta īstenošanas rezultātā audzēkņi un personāls iegūs izremontētas un siltas telpas, pilsēta iegūs skaistu un energoefektīvu pirmsskolas izglītības iestādi.

Kārsavas novada pašvaldība atvainojas pirmsskolas izglītības apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām, sakarā ar šī projekta īstenošanu.

Inese Lipska
projektu vadītāja