13. aprīlī Kārsavas vidusskolas 2.b klases skolēni apmeklēja Kārsavas pilsētas bērnu bibliotēku. Kultūras nama vestibilā mūs sagaidīja bibliotekāre Ineta Jurāne un aizveda mūs uz bibliotēku.

Ineta J. bija priecīga redzēt daudzas pazīstamas sejas, jo lielākā daļa skolēnu jau ir bērnu bibliotēkas lasītāji. Daži ņem grāmatas un lasa jau no pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma laikiem. Datorzālē bibliotekāre Aija Paršova mums uzdeva dažādus jautājumus par ūdeņiem, kosmosu, Latviju un citām valstīm. Patīkami zināt, ka starp mums ir zinoši un gudri bērni, kuri daudz lasa un zina. Bibliotekāres mūs palielīja. Pēc tam katrs vairākkārt varēja kļūt par kosmonautu un nobaudīt kosmisko ēdienu (konfekti), iepriekš to izmakšķerējot no trauka ar knaģi.

Vēlāk katrs pēc savas izvēles sameklēja grāmatas, kuras paņēma uz mājām, lai varētu tās izlasīt.

L.Krivteža
Kārsavas vidusskolas 2. b klases audzinātāja