Apmeklējot Kārsavas pilsētas bibliotēku ārkārtas situācijas laikā :

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī, no 9. novembra ir mainīta Kārsavas pilsētas bibliotēkas un Kārsavas novada pagastu bibliotēku lietotāju apkalpošanas kārtība.

  1. Apmeklējot bibliotēkas, no 13 gadu vecuma obligāti jālieto sejas un deguna aizsegs visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
  2. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkās – 30 minūtes.
  3. Lasītavas un datoru izmantošanas pakalpojumi ir pieejami – 30 minūtes.
  4. Bibliotēkās ir pieejami printēšanas, kopēšanas un grāmatu, žurnālu apmaiņas pakalpojumi.
  5. Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.
  6. Maksimālais apmeklētāju skaits Kārsavas pilsētas bibliotēkas telpās ierobežots – līdz 6 apmeklētājiem vienlaicīgi, ievērojot 2 metru distanci : Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā – 2, Bērnu literatūras nodaļā  – 2 , Interneta lasītavā – 2 apmeklētāji.  Kārsavas novada pagastu bibliotēkās maksimālo cilvēku skaitu, kas atrodas bibliotēkā, nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu platību.
  7. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).
  8. Bibliotēku apmeklētājiem ir iespēja, ievērojot visus ārkārtas stāvokļa un distancēšanās priekšnoteikumus, apskatīt bibliotēkā pašreiz aktuālās izstādes. Izmantojot bibliotēku pakalpojumus, roku dezinfekcija ir obligāta.

Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu, vai sazinoties  ar konkrētās bibliotēkas darbinieku (kontaktinformācija šeit).

Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.

Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja   I.Jurča