Kārsavas novada pašvaldība kopā ar vēl 13 partneriem no Latvijas un Krievijas īsteno Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “No hobija uz biznesu- uzņēmējdarbības attīstība Latvijas- Krievijas pierobežas teritorijā”.

Projekta mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Kārsavas novada pašvaldība, sadarbībā ar SIA “Certes.lv” šī gada izskaņā Kārsavas pilsētā uzstādīja āra interaktīvo stendu. Interaktīvā stenda priekšrocība ir informācijas atspoguļošana visas diennakts garumā par aktuālo gan Kārsavas novadā, gan iedzīvotājiem un viesiem svarīgu informāciju. Projekta ietvaros šajā gadā tika paredzēts pārrobežu tirgus Kārsavas novada svētku ietvaros, bet sakarā ar Covid-19 izplatību Latvijā un visā pasaulē, pasākums tika pārcelts uz nenoteiktu laiku.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rugāju novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.