2020.gada 9.jūlija pēcpusdienā pulcējāmies pie Malnavas Rožukroņa katoļu baznīcas, lai kopīgā pastaigā ar novadpētnieku Nikolaju Nikuļinu ielūkotos Kārsavas pagātnes noslēpumos. Bija interesanti ne tikai uzzināt interesantus vēstures faktus, bet arī vizualizēt tos atrodoties konkrētā vietā: piemēram, skvērā iztēloties, kā kādreiz  tur kūsāja aktīva tirgus dzīve vai  strūklakas vietā bija uzstādīta tribīne, no kuras iedzīvotājus uzrunāja Kārlis Ulmanis.  Novadpētniekam tādu stāstu ir ļoti daudz, jo pagātnes liecības viņš krāj jau no agras jaunības.

Pēc aizraujošās pastaigas pa vēsturisko centru, devāmies uz Kārsavas kultūras namu, kur notika N. Nikuļina piektās grāmatas “Skats uz pagātni” prezentācija. Par savu darbu autors grāmatas ievadā saka:

“Kad konkrētā vietā ir jau nodzīvoti 85 gadi, vairs nerodas jautājums: “Vai tev patīk tava mazā Dzimtene?” Esmu jau saaudzis ar ģeogrāfisko nosaukumu “Kārsavas novads”.
Daudzu gadu garumā novadu esmu izbraukājis ar velosipēdu un izstaigājis kājām. Mani interesēja pašas mazākās sādžas, pusaizmirstās viensētas – tur taču pastāvēja dzīvība, kura bija lemta iznīcībai. Tur dzīvoja cilvēki, kurus apvienoja jēdziens “mana sādža – ciems”. Iesaistoties sarunā, viņi daudz interesanta pastāstīja ne tikai par savu ģimeni, bet dzirdēju arī intriģējošus faktus no vietējās vēstures, kā arī senatnīgas teikas, piemirstas vai vispār aizmirstas dziesmas. No savāktajiem materiāliem radās manas 4 grāmatas. Priecīgi bija sajust, ka apkārt ir cilvēki, kurus interesē mūsu tautas pagātne….
Šai grāmatai es devu nosaukumu “Skats uz pagātni” ne tikai tāpēc, ka rakstu par jau aizgājušiem cilvēkiem un paaudzēm, bet uzskatu, ka, tikai balstoties uz pagātnes pieredzi, var plānot nākotni. Cilvēku paaudzes, kas mūsu zemes pilsētās un ciemos dzīvoja pirms mums, ir pelnījušas ievērību un izpēti. Šādu pārliecību es guvu no stāstniekiem, kuri ar mani dalījās savos vērojumos un pārdzīvojumos dažādos laika griežos.
Grāmatā “Skats uz pagātni” es iekļāvu stāstus no 2015. gadā krievu valodā izdotās grāmatas “Встречи и расставaния” un papildināju to ar vēl nepublicētiem stāstiem.”

Autors pateicās visiem, kuri palīdzēja grāmatas tapšanā – bijušajai skolniecei Aijai Paršovai, kura uzņēmās grāmatas tulkošanu, skolotājām Anitai Lelei un Antonijai Šarkovskai par tekstu gramatikas un stila korekciju, kā arī tiem, kuri sniedza finansiālu atbalstu izdošanā.

Nelielās tirāžas dēļ, tikai nedaudziem palaimējās iegūt grāmatu savā īpašumā. Interesentiem būs iespēja izlasīt grāmatu visās novada bibliotēkās.

Paldies mūsu novada izzinātājam un aprakstītājam Nikolajam Nikuļinam par “dzimtenes vēstures stundu” un ieguldīto darbu mūža garumā. Vēlam stipru veselību un enerģiju nākamo stāstu sagatavošanā izdošanai!

Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja