2020. gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales plānošanas reģiona un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotais Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums “Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”.
Kopā vairāk nekā 230 skolēnu pašpārvalžu pārstāvji no 18 Latgales reģiona pašvaldību 57 izglītības iestādēm bija sapulcējušies, lai pārrunātu jauniešiem aktuālākos jautājumus, dalītos pieredzē un smeltos jaunas idejas.

Kārsavas novadu forumā pārstāvējā seši dalībnieki, Ivita Korkla un Signija Voite no  Kārsavas vidusskolas, Otto Kapteinis un Everita Borisova no Malnavas koledžas kā arī Inta Ostrovska un Solvita Dzērkale. 

Skolēniem bija iespēja dalīties pieredzē, gūt jaunas idejas, pilnveidot prasmes strādājot komandā ar citu skolu jauniešiem, pārrunājot turpmākas starpnovadu sadarbības iespējas, kas ir svarīgi, lai stiprinātu savas pašpārvaldes darbu. Skolēni dalījās ne tikai savos veiksmes stāstos, bet arī diskutēja par to, kas būtu jāpilnveido veiksmīgākam darba rezultātam, darbojoties astoņas dažādās darba grupās.

Kā atzīst Ivita: “Foruma laikā tika iegūtas jaunas un noderīgas zināšanas skolēnu pašpārvalžu darbības attīstībā un popularizēšanā. Jauniešu vidū tika apspriesti dažādi aktuālākie jautājumi. Visiem jauniešiem tika dota iespēja dalīties savā pieredzē, izstāstīt kā notiek dažādu problēmu risināšana un ideju īstenošana savās skolēnu pašpārvaldēs, skolās. Iespēja dalīties pieredzē ļāva smelties jaunas idejas, zināšanas un izzināt iespēju dažādošanu. Parādījās arī liela motivācija iesākt kaut ko darīt. Sperot soli pa solim pretī saviem mērķiem, mēs katrs varam sasniegt daudz, un ir jāatceras, ka labs nāk nevis ar gaidīšanu, bet darīšanu.”

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja vairākas amatpersonas: Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melnbārde (videosveiciens), Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, pašvaldību un biedrību vadītāji u.c. sabiedrībā atpazīstami jaunatnes jomas speciālisti. Foruma moderators Oskars Zuģickis nolasīja Latvijas Valsts prezidenta sveicienu pasākuma dalībniekiem.

Foruma laikā tika veidotas vairākas darba grupas, kuras vadīja Latvijā pazīstami eksperti. Jaunieši pārrunāja tādas tēmas kā brīvprātīgo darbs, pašpārvalžu sadarbības iespējas un izaicinājumi, mācību uzņēmumi skolās, projekti un dalība tajos. Jaunieši aktualizēja skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī mācījās motivēt citus jauniešu darboties pašpārvaldēs. 

Lai arī Latvijā pagaidām nav vienotas skolēnu pašpārvalžu koordinēšanas sistēmas, arvien vairāk izglītības iestāžu skolēni izvēlas veidot pašpārvaldi, lai uzlabotu mācību vidi un risinātu jautājumus, kas ir svarīgi konkrētās skolas audzēkņiem. Iespēja pašiem ietekmēt savu skolas dzīvi ir ļoti svarīga un pašlaik jauniešiem ir ļoti daudz iespēju to darīt.

LRT videosižets 

video no daugavpils.lv

Pasākumu organizēja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) un Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministriju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Informāciju apkopoja Solvita Dzērkale