Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, Kārsavas novada pašvaldība ar 2020.gada 10.janvāra domes ārkārtas sēdes  lēmumu ir noteikusi sešas parakstu vākšanas vietas Kārsavas novadā.

Parakstu vākšanas vietas Kārsavas novadā:

  1. Kultūras nams, Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads;
  2. Pagasta pārvaldes zāle, Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads;
  3. Malnavas koledžas muižas korpuss, Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads;
  4. Kultūras nams, “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads
  5. Tautas nams, Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads;
  6. Tautas nams, Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas novads.

Kārsavas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi parakstu vākšanas vietu darba laiku no 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim:

Pirmdiena 9:00–13:00
Otrdiena 15:00–19:00
Trešdiena 9:00– 13:00
Ceturtdiena 15:00–19:00
Piektdiena 9:00–13:00
Sestdiena 15:00–19:00
Svētdiena 9:00–13:00

Vēršam uzmanību, ka balsstiesīgie iedzīvotāji drīkst parakstīties jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā. Parakstu vākšanas vietas un to darba laiku varēs noskaidrot www.cvk.lv. 

Jautājumu gadījumā par parakstu vākšanas organizēšanu Kārsavas novadā lūdzam sazināties ar Kārsavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Nadeždu Tarasovu pa tālruni 25917326 vai e-pastu nadezda.tarasova@inbox.lv

Nadežda Tarasova
Kārsavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja