2017. gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniedzējiem.

Deputātu kandidātu saraksti 2017. gada 3. jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanām tiks pieņemti Kārsavas pilsētas bibliotēkā, Vienības 49c, Kārsavā laika posmā no 14.04.2017. līdz 24.04.2017.

Datums Nedēļās diena Laiks
19.04.2017. trešdiena 12:00 – 16:00
20.04.2017. ceturtdiena 10:00 – 14:00
21.04.2017. piektdiena 12:00 – 16:00
24.04.2017. pirmdiena 12:00 – 18:00

Par sarakstu iesniegšanu citā laikā noteiktajā periodā, lūdzam vienu dienu iepriekš vienoties ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju pa telefonu 25917326 vai 26546338.

Kandidātu sarakstu izveidošana iesniegšanai notiek sistēmā Balsis 2017. Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Kārsavas novada vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski: nadezda.tarasova@inbox.lv vai intaij@inbox.lv.

Plašāka informācija un pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājas lapā: www.cvk.lv.

Kārsavas novada vēlēšanu komisijas speciālā bankas konta drošības naudas 150 euro iemaksai par kandidātu sarakstu Kārsavas novada domes vēlēšanām rekvizīti:

Kārsavas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000017398
Banka: Valsts Kase
Konta Nr.: LV65TREL9802310027000
Bankas kods: TRELLV22

Maksājuma mērķis: drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu (saraksta nosaukums) Kārsavas novada domes vēlēšanām.