Kā ik katru gadu martā novada skolu skolēni tiek aicināti uz skatuves runas konkursu. Arī šogad 7. martā visi, kam ir tuva dzeja, proza un skatuves māksla, varēja sevi apliecināt, piedaloties šajā konkursā. Ikviens konkursa dalībnieks  varēja iejusties aktiera lomā, lai ar savu valodu un emociju pasauli spētu  uzburt spilgtas daiļdarba gleznas un pasniegt to tā, ka dzirdētais sasniedz katra klausītāja sirdi un rada emocionālu pārdzīvojumu.

Skatuves runas konkursam pārsvarā tika izvēlēti to autoru darbi, kuri šogad svin vai svinētu nozīmīgas dzīves un daiļrades jubilejas. Tāpēc konkursā bieži skanēja O. Vācieša, I.Ziedoņa, G. Godiņa un citu autoru darbi. Sagaidot Latvijas simtgadi, tika skandēti literāri darbi par tēmu: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Tie izskanēja gan latviešu valodā, gan arī latgaliešu dialektā.

Skolēnu sniegums tika vērtēts 4 vecuma grupās:

 • 1. klases grupa;
 • 2.-3. klašu grupa;
 • 4.- 6. klašu grupa;
 • 7.- 9. klašu grupa.

Vērtējot skolēnu sniegumu, žūrija balstījās uz galvenajiem vērtēšanas kritērijiem:

 • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
 • Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast);
 • Kontakts ar klausītāju (kam runā);
 • Skaidra dikcija un artikulācija;
 • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Uzvarētāji katrā vecuma grupā pārstāvēs mūsu novadu Latgales reģiona skolēnu skatuves runas konkursā, kas norisināsies 21. martā Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”.

Tajā piedalīsies:

 • Emīlija Jasmane – Kārsavas vsk. 1. kl. ( sk. A. Jurdža);
 • Evelīna Orlova – Kārsavas vsk. 2. kl. (sk. L. Krivteža);
 • Sabīne Turlaja – Mežvidu psk. 5. kl. ( sk. A. Turlaja);
 • Diona Liepiņa – Mežvidu psk. 9. kl. (sk. A. Turlaja).

Vēlēsim viņiem veiksmi un panākumus!

Paldies visiem skolēnu skatuves runas konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā konkursam.

Antoņina Zlidne
Kārsavas novada sākumskolas jomas koordinatore