Kā ik katru gadu martā novada skolu skolēni tiek aicināti uz skatuves runas konkursu. Arī šogad 20. martā visi, kam ir tuva dzeja, proza un skatuves māksla, varēja sevi apliecināt, piedaloties šajā konkursā. Ikviens konkursa dalībnieks varēja iejusties aktiera lomā, lai ar savu valodu un emociju pasauli spētu uzburt spilgtas daiļdarba gleznas un pasniegt to tā, ka dzirdētais sasniedz katra klausītāja sirdi un rada emocionālu pārdzīvojumu.

Skatuves runas konkursam tika izvēlēti lirerāri darbi par tēmu: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Tie izkanēja gan latviešu valodā, gan arī latgaliešu dialektā.

Konkursā piedalījās 27 dalībnieki no visām novada izglītības iestādēm. Visatsaucīgākie konkursa dalībnieki bija 1.-6. klašu grupā (26 dalībnieki). Vidusskolas grupā bija tikai viens pārstāvis, bet diemžēl netika pārstāvētas 7.-9. klases.

Skolēnu sniegums tika vērtēts 6 vecuma grupās:

 • 1.klases grupa;
 • 2.-3.klašu grupa;
 • 4.-6.klašu grupa;
 • 7.-9.klašu grupa;
 • 10.-12.klašu grupa;

Vērtējot skolēnu sniegumu, žūrija balstījās uz galvenajiem vērtēšanas kritērijiem:

 • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) ;
 • Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast);
 • Kontakts ar klausītāju (kam runā);
 • Skaidra dikcija un artikulācija;
 • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte)

Uzvarētāji katrā vecuma grupā pārstāvēs mūsu novadu Latgales zonas skatuves runas konkursā, kas norisināsies 11. aprīlī Rēzeknē. Tajā piedalīsies:

 • Artūrs Apšenieks – Kārsavas vsk. (sk. S. Linuža);
 • Danute Rudoviča – Kārsavas vsk. . (sk. A. Jurdža);
 • Brigita Mūrniece-Krišāne – Mežvidu psk. (sk. I. Jurdže);
 • Šarlote Lorija Nagle – Kārsavas vsk. (sk. A. Lele)

Šie skolēni žūrijas vērtējumā ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un augstāko vērtējumu.Vēlēsim viņiem veiksmi un panākumus!

Augstāko pakāpi konkursā ieguva arī Alekss Bluss – Kārsavas vsk. (sk. A. Jurdža), Vintra Lipska – Mērdzenes psk. (sk. A. Šarkovska), Sigita Līga Jurāne – Mežvidu psk.(sk. I. Jurdže), Amanda Silicka – Kārsavas vsk. (sk. A. Lele) un Annija Estere Slesere – Kārsavas vsk. (sk. I. Cibuļska).

Paldies  visiem skatuves runas konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā konkursam. Paldies arī žūrijai par vērtējumu, priekšnesumu analīzi un prasmi katrā dalībniekā atrast pozitīvo.

Antoņina Zlidne
Sākumskolas jomas koordinatore