Siltā vasaras dienā, 18. jūnijā, olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē, notika XXI Latvijas senioru deju diena ”Četri vēji”. 70 deju kolektīvu vidū bija arī Kārsavas novada senioru deju kolektīvs „Ūdrupe” (vadītājs D.Jezupovs).

Koncerts „Četri vēji” bija stāsts par katru no mums. Tā četras daļas ieveda citā stāstā – „Senais vējš” pie dzimtas un tautas saknēm, „Cēlais vējš’” pie lepnuma par Tēvu zemi, „Darba vējš’” pie tikuma un labklājības, „Prieka vējš” – pie līksmības, priecīgām izdarībām un laimes. Koncerta skatītāji varēja iepazīt vecāko paaudzi, kas sevī nes dzīves pieredzi. Tās kods ir dzīvesprieks, latviskā dzīvesziņa un zemes spēks.

Šī gada februārī vecākās paaudzes deju mīļiem sanākot kopā radās ideja par senioru deju kolektīvā dibināšanu, ar mērķi piedalīties 2018. gada Dziesmu un deju svētkos. Intensīvi strādājot, mēneša laikā tika apgūtas divas dejas ar kurām tika startēts repertuāra pārbaudes skatē Ludzā 8. aprīlī, kurā tika gūts labs vērtējums.

Deja ir kas vairāk, kā tikai kustību salikums un disciplīna, tā sniedz enerģiju un dzīves prieku.

Irēna Kaupuže
deju kolektīva dalībniece