aaaaaaaa

Kārsavas novada pašvaldība projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem” ietvaros, 19. jūlijā tika organizēta fiziski aktīva ekskursija senioriem un mazkustīga darba veicējiem. Skaistā jūlija dienā, Kārsavas novada 47 seniori devās ceļojumā uz Smiltenes novadu. Smiltenē gids Gunārs mūs sagaidīja Kalnamuižā. Gan kājām, gan autobusā ceļojām pa skaisto- kalnaino Vidzemes pilsētu Smilteni. Dzirdējām daudz interesanta, redzējām pilsētas vēsturiskos un mūsdienīgos objektus.

karsavas-novada-seniori-apcelo-vidzemi-1

Pabijām Launkalnes pagasta maizes muzejā “KUKABURRA”, redzējam kā top rudzu maize, ēdam garšīgu zupu un maizīti ar kaņepju staku.

karsavas-novada-seniori-apcelo-vidzemi-2

Saimnieks Jānis Krieķis veido maizes kukulīti

Apskatījām Launkalnes pagasta Mini Zoodārzu ĒZERLEJAS” Bija redzēti un neredzēti dzīvnieki, par kuriem saimniece prata interesanti stāstīt.karsavas-novada-seniori-apcelo-vidzemi-4

 Galvenais mūsu ekskursijas mērķis bija apmeklēt Cērtenes pilskalna veselības taku. Brīvā dabā, priežu mežā, svaigā gaisā- izveidota apmēram 3 km veselības taka, kura vijās augstos pakalnos, gan nolaidās zemās ielejās. Visā takas garumā ierīkoti dažādi šķēršļu pārvarēšanas objekti. Uzņēmām enerģiju no uguns āderes, pozitīvās emocijas no gidu stāstītā un dabas. Kāpām pilskalnā vairāk kā 70 pakāpieni. Visā takas garumā izvietotas skulptūras ar īpašu nozīmi.

Cērtenes pilskalna veselības taku

karsavas-novada-seniori-apcelo-vidzemi-5

karsavas-novada-seniori-apcelo-vidzemi-6

 Vēlu vakarā patīkami noguruši un pozitīvu emociju pārpildīti atgriezāmies mājas.

Zofija Ritiņa
Biedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja


Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.