Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu AUDI  A6, valsts reģ. Nr. FR 7328.

Dati par automašīnu:

Marka: AUDI
Modelis: A6
Reģ.datums: 29.07.1998
Krāsa: Melna
Valsts reģistrācijas numurs: FR7328
Degvielas veids: Benzīns
Tehniskā apskate derīga līdz: 28.05.2019

Kustamās mantas  izsoles sākumcena:  EUR 370,00 ( trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
Izsoles solis: EUR 30,00 ( trīsdesmit euro un 00 centi).
Izsolei reģistrēties pretendenti var Kārsavas novada pašvaldībā – Vienībās ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, LV-5717, no sludinājuma publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā līdz 2019. gada 4. februārim plkst. 16.00.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Tomu Vorkali pa tālruni 26182923.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi52.27 kB