Kārsavas novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta Nekustamā īpašuma nosacītā cena, EUR Nodrošinājuma nauda, EUR Reģistrācijas maksa, EUR Izsoles norises laiks
Vienības iela 79-1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 68099000557, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 36,9 m², kopīpašuma domājamās daļas 3686/9444 no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. 1120,00 112,00 20,00

04.01.2018.

plkst.10.00

Vienības iela 79-2, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 68099000556, kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 11,7 m², kopīpašuma domājamās daļas 1170/9444 no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. 620,00 62,00 20,00 04.01.2018. plkst.10.30

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības  Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi vai jāiemaksā novada domes kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pievienotajos failos. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 29238166.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2018. gada 2.janvārim plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Izsoles norises vieta – Vienības ielā 53, Kārsavā,Kārsavas novada pašvaldībā (zālē). Tālrunis uzziņām 29238166.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi Vienības iela 79-118.88 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumi Vienības iela 79-219.22 kB