Kārsavas novada  pašvaldība, vasaras sezonai sākoties, ir uzsākusi sekojošus ceļu remontdarbus.

Kārsavas pilsētas, Malnavas un Mērdzenes  pagastu  ielu un laukumu seguma atjaunošana:

  • Teātra iela (posmā no Telegrāfa līdz Smilšu ielai) Kārsavā ( Posma garums 210m, platums 4,5 m)
  • Mazā Telegrāfa iela Kārsavā  (Posma garums 110m, platums 5 m)
  • Rītupes ielas Pudinavā, Mērdzenes pagasts,  divkārtu virsmas apstrāde( Posma garums 203 m, platums 5 m)
  • Sporta iela Malnavā, Malnavas pagastā ( Posma garums  300m, platums 4 m)
  • Gājēju ietve Kārsava-Malnava (Posma garums  910m, platums 1,8 m)
  • Trotuāri un laukumi pie Kārsavas vidusskolas, Kārsavā

Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar līgumam pievienoto izmaksu tāmi ir 84398,44 EUR, līgums noslēgts ar SIA “Valkas ceļi”-darbi jāpabeidz līdz 15.08.2021.

Vienības ielas Kārsavā, Salnavas un Malnavas pagastu ielu seguma atjaunošana

Projekta sasniedzamais rezultāts- 5,12 km ielu atjaunošana.

•           Vienības iela, Kārsavā- 2,47km, 

•           Parka iela, Salnavā- 1,12km,

•           Kalna iela, Salnavā- 0,68 km,

•           Saules iela, Malnavā- 0,85 km,

Kopējās projekta izmaksas veido EUR 167690,91, no tām būvuzraudzības izmaksas EUR 7804,50, būvdarbu EUR 159886,41.

Kārsavas novada pašvaldība ar Piegādātāju apvienība: SIA “VLAKON” un SIA “Krustpils”, 21.04.2021.g. noslēdza līgumu ( Nr.1.3.21.3/53) par būvdarbu veikšanu summā  EUR  159886,41ar PVN un  28.05.2021. ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “R4F” noslēdza būvuzraudzības līgumu summā  EUR  7804,5 ar PVN.

Darbus plānots pabeigt septembrī.


Iepriecina, ka Kārsavas novada teritorijā norisinās arī Latvijas valsts ceļi veiktie ceļu remonti sekojošos ceļu posmos:

  • Kārsava – Ludza – Ezernieki  P49, (ceļa posmā Kārsava – Pudinavas zīme)
  • Goliševa – Kārsava ceļu posma asfaltēšanas darbi
  • Tilts pāri Rītupei
  • A13 (no robežas 2,9 km  – 14,08km) ar apļveida krustojuma izveidi Kārsavā