Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtajai daļai Kārsavas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nodokļiem un nodevām”, Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ar Kārsavas novada pašvaldības 23.11.2017. domes sēdes lēmumu Nr.18, &.30 ,, Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”  tika dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda personām, pret kurām triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un kas kopsummā nav lielāka par piecpadsmit euro un nodokļu maksātājiem, kuri normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgti no Uzņēmumu reģistra reģistriem, kopsummā  EUR 635.99 – pamatparāds (turpmāk- pp) EUR 433.03, nokavējuma nauda (turpmāk -n.n.) EUR 202.96, t.sk.

A.Š., Vienības ielā 76B-20, kad.Nr. 68099000081  kopsummā EUR 14.10, t.sk. par zemi (500360) pp EUR 1.58, n.n. EUR 1.60, par mājokli (501322) pp EUR 5.42, n.n.EUR 5.50.

B.N., Vienības ielā 105, kad.Nr. 68090020359 par 2014.g. par zemi (43235) pp EUR 7.00, n.n. EUR 3.80, kopā EUR  10.80

A. B., Skolas ielā 4-10, kad.Nr. 680990 0307 par 2013.g. kopsummā EUR 12.31, t.sk., par zemi (500651) pp. EUR 1.39 n.n. EUR 1.04, par mājokli (501184) pp  EUR 5.72 n.n. EUR 4.16

A.K., Vienības ielā 49B-9, kad.Nr. 68099000009 par 2014.g. 3.,4.cet. par mājokli (503562) pp EUR 0.66 n.n. EUR 0.33, kopā EUR  0.99

J. K., Parka ielā 10-15, kad.Nr. 68099000322 par 2010.g. par mājokli (500688) p.p. EUR 7.11, n.nn EUR 7.11 , kopā EUR  14.22

I.E., Saules ielā 7A, kad.Nr. 68090020397 par 2010.g. par zemi (10530) pp EUR 7.11, n.n. EUR 7.11, kopā EUR  14.22

J. N., Saules ielā 17, kad.Nr. 68095020031 par 2010.g. par mājokli (15101) pp EUR 1.94, n.n. EUR 1.42, kopā EUR  3.36

A. M., Vienības ielā 32V-5, kad.Nr. 68099000080 par 2011.g. 3.,4.cet. par mājokli (500242) pp EUR 1.24, n.n. EUR 1.24 , kopā EUR  2.48

P.Ž., Rumbiņi, kad.Nr. 68540040015 par 2012.g. par zemi (29760) pp EUR 4.47, n.n. EUR 3.25, kopā EUR  7.72

O. J., Apses, kad.Nr. 68540050035 par 2012.g. par zemi (270) pp EUR 0.06, nn EUR 0.04, kopā EUR  0.10

A.G., Ciedri, kad.Nr. 68540030140 par 2013.g. par zemi (292) pp EUR 5.15, n.n. EUR 2.80, kopā EUR  7.95

J. S.,  Stropuļi, kad.Nr. 68540030052 2012.-2014.g. par mājokli  (15372) pp summa EUR 3.86, nn EUR 3.23, kopā EUR  7.09

J.L., Dūmaļas kad.Nr. 68680110024 par 2013.g. par zemi (3309) nn EUR 0.67

V. K., Miķelīši, kad.Nr. 68680010042 par 2012.g. par zemi (1920) pp  EUR 0.83, n.n. EUR 0.54 , kopā EUR  1.37

J.L., Ieviņas, kad.Nr. 68680090358 par 2014.g. par zemi (40595) pp  EUR 7.00, n.n. 3.80, kopā EUR  10.80

V. K.,  Bez adreses, kad.Nr. 68680090190 par 2013.g. par zemi (40675) pp EUR 7.15, n.n. 5.56, kopā EUR  12.71

J. K.,  Zemupji, kad.Nr.  68680070107 par 2011.-2012.g. par mājokli (15549) pp EUR 4.04, n.n. EUR 3.80, kopā EUR  7.84

P.L., Zivtiņas, kad.Nr. 68680100044 par 2014.g. par mājokli (15847) pp EUR 3.68, n.n. 2.00, kopā EUR  5.68

J.S.,  Rīves, kad.Nr. 68680130046 par 2011.g. kopsummā EUR 14.22, t.sk., par zemi (2933) pp EUR 6.17, n.n. EUR 6.17, par mājokli (16102) pp EUR 0.94, n.n. EUR 0.94.

A.S., Liepu iela 3, kad.Nr. 68680090563 par 2014.g. 4.cet. kopsummā EUR 0.29, t.sk., par zemi (28735) pp EUR 0.05, n.n. EUR 0.02, par mājokli (28840) pp EUR 0.15, n.n. EUR 0.07.

R.M., Liepu iela 3-5, kad.Nr. 68689000053 par 2010.g. par mājokli (501009) pp EUR 7.11, n.n. 7.11, kopā EUR  14.22

A.L., Laumas kad.Nr. 68700010070 par 2012.g. par zemi (5092) pp EUR 0.01, n.n. nauda EUR 0.01 , kopā EUR  0.02

A.K., Rutku mājas, kad.Nr.  68700040182 par 2013.g. 4.cet. par zemi (4071) pp EUR 6.93, n.n EUR 3.40 , kopā EUR 10.33

A.Ū., Rusovas, kad.Nr. 68700040185 par 2011.g. par zemi (4072) pp EUR 2.63, n.n. EUR 2.63, kopā EUR  5.26

E.J., Ūdri, kad.Nr. 68700100199 par 2013.g. par zemi (5492) pp EUR 7.49, n.n. EUR 4.06, kopā EUR  11.55

Dz.G., Klētsstūri, kad.Nr. 68700030147 par 2011.g. par zemi (4188) pp EUR 7.12, nn EUR 7.12, kopā EUR  14.24

S.R., Bez adreses, kad.Nr. 68700040181 par 2011.g. par zemi (4487) pp EUR 7.10, nn EUR 7.10, kopā EUR  14.20

D.S., Kolbēti kad.Nr. 68705060247 par 2011.g. par mājokli (15171) pp EUR 7.11, n.n. EUR 7.11, kopā EUR  14.22

L.V., Antuļi, kad.Nr. 68700080034 par 2010.g.par mājokli (16312) pp EUR 0.31, n.n. EUR 0.31, kopā EUR  0.62

M.P., Bērzupes, kad.Nr. 68720020078 par 2014.g. par mājokli (49035) pp EUR 7.00, n.n. EUR 3.80, kopā EUR 10.80

A.O., Eglainītes, kad.Nr. 68940070036 par 2013.g. par zemi (9185) pp EUR 0.12, n.n.EUR 0.06, kopā EUR  0.18

J.N., par īpašumu kad.Nr. 6894 004 0034 par 2009.g. par zemi (9535) pp EUR 0.10, n.n.EUR 0.10 , kopā EUR  0.20

A.Z., Mežalīkumi kad.Nr. 68940070372 par 2009.g. par zemi (9549) pp EUR 0.17, n.n. EUR 0.17, kopā EUR  0.34

K.B. Vietuļnieki, kad.Nr. 68940080010 par 2014.g. par mājokli (52476) pp EUR 7.00, n.n. EUR 3.80, kopā EUR 10.80

A.R., Birzītes kad.Nr. 68940060147 par 2014.g. par mājokli (50656) pp EUR 7.00, n.n. EUR 3.80, kopā EUR 10.80

S.L., Zemlejas, kad.Nr. 68940100032 par 2014.g. par mājokli (17173) pp EUR 7.00, n.n. EUR 3.80, kopā EUR 10.80

A.Z., Ozolzīles, kad.Nr. 68940030048 par 2013.g. par mājokli (16984) pp EUR 0.33, n.n. EUR 0.22, kopā EUR 0.55

K.B., Aronijas, kad.Nr. 68940070116 par 2014.g.par mājokli (49975) pp EUR 7.00, n.n. EUR 3.79, kopā EUR 10.79

J.V., Sēnes, kad.Nr. 68940060131 par 2012.-2014.g. par mājokli (43456) pp EUR 1.78, n.n. EUR 1.39, kopā EUR 3.17

SIA “KAVITUS” reģ. Nr. 43603033136 Papeles, kad.Nr. 68940110171 par 2014.g. par zemi (34835) pp EUR 0.40,  n.n. EUR 0.19 , kopā EUR  0.59

SIA „FOREST G”, reģ.Nr 42403020360, Dubna, kad.Nr. 68700060337 par zemi (5681) pp EUR 12.89,  n.n. EUR 11.73 , kopā 24.62

SIA „Katrīnas 5”, reģ. Nr.50003935381, Rugāji, kad.Nr. 68680010080, par zemi (3384) pp EUR 174.48,  n.n. EUR 11.54 , kopā 186.02

SIA „LATRAN”, reģ. Nr.42403028006, Miķelīši, kad.Nr. 68680010042, par zemi (47175) pp EUR 21.50,  n.n. EUR 11.66, kopā 33.16

SIA „Pilots ltd”, reģ. Nr.50003066881, Kārsavas stacija dzīvojamās mājas Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.28, Nr.40, kad.Nr. 68680030203, 68680030204,  68680030201, 68680030204, 68680030202 kopsummā EUR 99.59, t.sk. par zemi pp EUR 48.69, n.n. EUR 35.48, par mājokli  pp EUR 9.04, n.n.EUR 6.38.