Kārsavas novada pašvaldība Reģ. Nr.90000017398, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, aicina pieteikties uz vakanto SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt ūdensapgādes, kanalizācijas, apsaimniekošanas pakalpojumus Kārsavas novadā;
 • Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
 • Organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai;
 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” un tā darbinieku darbu, nodrošināt statūtos noteikto funkciju un pienākumu izpildi;
 • Pārzināt SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” darbību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • Pārstāvēt SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas.

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • Atbilstība likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37. panta otrās daļas prasībām;
 • Augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs, uzņēmējdarbībā un vadībā vai ekonomikā);
 • Vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
 • Vēlama pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas jomā, māju apsaimniekošanā;
 • Pieredze iestādes vai struktūrvienības finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • Labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Zināšanas un pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, attīstības projektu vadīšanā un uzraudzībā, finanšu vadības jomā, kā arī zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām;
 • Augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes iemaņas, prasme strādāt komandā, emocionāla stabilitāte;
 • Spēja pastāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • Kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu.

Pretendentiem līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst. 16.30 jāiesniedz Kārsavas novada domes 14. Kabinetā (kancelejā) Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novads, LV-5717, vai sūtot elektroniski dome@karsava.lv šādi dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Motivācijas vēstule.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu dome@karsava.lv