Kārsavas novada pašvaldība aicina visus novada iedzīvotājus apmeklēt iedzīvotāju sapulces, kas tiks rīkotas katrā pagastā. Sapulču mērķis ir informēt par 2019. gada budžetu, lielākajiem projektiem un iespējamajiem redzējumiem administratīvajām teritoriālā reformā, kā arī uzzināt iedzīvotāju viedokli par viņiem aktuāliem jautājumiem.

Sapulču grafiks:
19. martā plkst. 16.00 Mežvidu KN
20. martā plkst. 10.00 Goliševas KN
20. martā plkst. 16.00 Kārsava KN
21. martā plkst. 16.00 Malnavas pagasta kultūras telpās
22. martā plkst. 16.00 Mērdzenes KN
25. martā plkst. 10.00 Salnavas KN

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste