Ceturto gadu Kārsavas novada pašvaldība rīko biznesa ideju konkursu „STEP UP!”. Biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.

Aprīļa mēneša garumā (no 1. līdz 30. aprīlim) novada iedzīvotāji tiek aicināti, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Kārsavas novada pašvaldības domē, radīt sev iespēju biznesa attīstībai. Kā viens no svarīgākajiem konkursa nosacījumiem ir saimnieciskās darbības reģistrēšana un uzņēmējdarbības attīstība tieši Kārsavas novada teritorijā. Uzņēmēji ar iepriekšēju pieredzi ar konkursa starpniecību var piesaistīt finanses jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanai, attīstībai eksporta virzienā. Savukārt tiem, kuri tikai plāno sākt savu saimniecisko darbību, šī ir lieliska iespēja saņemt līdzfinansējumu.

Iesniegtās idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs pieteikums iziet cauri pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto dokumentu atbilstība nolikumam. Savukārt otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem ir jāsagatavo savas biznesa idejas prezentācija, kas tiek izklāstīta klātienē žūrijai. Žūrijas komisijas sastāvā esošie eksperti arī nosaka atbalstītās biznesa idejas un līdzfinansējuma apjomu.

Aizvadīto četru gadu laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir saņēmuši 9 Kārsavas novada iedzīvotāji un kopējais piešķirtais finansējuma apjoms sasniedza 13 000 eiro. Pilns saraksts ar atbalstītajiem projektiem ir skatāms Kārsavas novada mājaslapā- www.karsava.lv.

Vairāk informācijas par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un konsultācijas projekta veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29 327 265 vai epastu: inga.bernane@karsava.lv.

doc-icon.pngProjekta pieteikuma veidlapa doc-icon.pngNolikums

 


Aptauja par biznesa ideju konkursu “STEP UP!”

Aptaujas mērķis ir uzzināt Kārsavas novada iedzīvotāju viedokli par Kārsavas novada pašvaldības ikgadējo biznesa ideju konkursu “STEP UP!”.

doc-icon.pngAptauja anketa šeit. 

Inga Bernāne
tūrisma organizatore