1. jūlijā XVI Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Līvānos piedalījās trīs Kārsavas novada kolektīvi – senioru vokālais ansamblis “Sendienas”, vadītāja A. Pitkeviča, senioru deju kopa “Senleja”, vadītājs D. Jezupovs un Bozovas folkloras etnografiskais ansamblis, vadītāja. A. Medne.

Festivālā kopumā piedalījās 74 Latgales amatiermākslas kolektīvi, ciemos bija atbraukuši arī Lietuvas mākslinieki, kopā apmēram 1000 dalībnieki.

Lai arī laikapstākļi dalībniekus un apmeklētājus nelutināja, svētki bija skaisti un piesātināti. Piedalījāmies gan koncertos dažādos, pilsētas laukumos, un skvēros, lai priecinātu pilsētas iedzīvotājus un ciemiņus. Varēja apskatīt skaistus amatnieku izstrādājumus, piedalīties ekumēniskajā dievkalpojumā, apskatīt skaisto pilsētu.

Paldies, Līvānu pašvaldībai, Līvānu pensionāru apvienības vadītāja Skaidrītei Škimelei un visiem čaklajiem darboņiem par svētku organizēšanu. Paldies, Kārsavas novada pašvaldībai par atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos. Vislielākais paldies mūsu kolektīviem, to vadītājiem par izturību un sapratni. Mūs visus vieno ticība sev, novadam un mīlestība tam ko mēs varam paveikt, lai priecētu ne tikai sevi, bet arī citus. Lai neapsīkst šī dzirkstele nevienā no mums.

Nākošgad dosimies uz Daugavpils novada Višķiem.

Ar cieņu,
Biedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība”
valdes priekšsēdētāja Zofija Ritiņa