Kārsavas novada 6 ķīmijas skolotāji piedalījās RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes seminārā „Ķīmija kā prioritāte” un ieguva RTU sertifikātus.

Pedagogi noklausījās referātus un piedalījās diskusijās par ķīmijas rūpniecības attīstības perspektīvām Latvijā un Eiropā, pilnveidoja savas zināšanas par SIA MADARA COSMETICS dabīgās kosmētikas izstrādi un šīs kosmētikas ražošanas perspektīvām nākotnē, apguva naudas zīmju viltojumu atpazīšanas metodes.

Katrs pedagogs veica eksperimentālos pētnieciskos darbus Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes laboratorijās. Tekstilmateriālu dekoratīvo apdari apguva Lidija Čigāne, Latvijas mālu izmantošanu ūdens attīrīšanai no izšķīdušām organiskām vielām apguva Janīna Ļubka, dīzeļdegvielas iegūšanu katalizatora klātbūtnē apguva Edgars Puksts. Ar polikondensāciju uz fāzu robežvirsmas strādāja Valentīna Nagle un ieguva poliamīdus. Organisko savienojumu sintēzi veica un šo savienojumu komponentu struktūras noteica ar dažādām metodēm Valentīna Tuče. Šķidro vielu maisījumu frakcionēto sadalīšanu komponentēs veica Inguna Pašāne.

Valentīna Tuče
Bioloģija, ķīmijas, dabaszinību, vides izglītības koordinatoru MA vadītāja