Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās:

 • 1. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Sila kapos kapusvētki
 • 1. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Vecinānu kapos kapusvētki
 • 15. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Dzērvju kapos kapusvētki
 • 27. jūlijs plkst. 12.00 (sestdiena) Pliešu kapos kapusvētki
 • 3. augusts plkst. 12.00 (sestdiena) Sv. Mise Mežvidu baznīcā
 • 3. augusts plkst. 13.00 (sestdiena) Lakšinīku kapos kapusvētki

Kapusvētki Mērdzenes pagasta kapsētās:

 • 15. jūnijā plkst. 14.00 (sestdiena) Mežarnieku kapos kapusvētki
 • 15. jūnijā plkst. 15.00 (sestdiena) Dziervju kapos kapusvētki
 • 29. jūnijā plkst. 14.00 (sestdiena) Pudinovas kapos kapusvētki
 • 29. jūnijā plkst. 15.00 (sestdiena) Šalaju kapos kapusvētki
 • 4. augusts plkst. 12.00 (svētdiena) Sv. Mise Stiglovas baznīcā
 • 4. augusts plkst. 14.00 (svētdiena) Vecpiragovas kapos kapusvētki

Kapusvētki Malnavas, Salnavas, Ruskulovas draudzēs:

 • 25. maijs plkst. 13.00 (sestdiena) Zeļčovas kapos kapusvētki (Sv. Mise kapos)
 • 25. maijs plkst. 14.30 (sestdiena) Novosilku kapos kapusvētki (Sv. Mise 26. maijā 9.00)
 • 1. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Barkānu kapos kapusvētki (Sv. Mise 1. jūnijā 8.00)
 • 2. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Bozovas kapos kapusvētki (Sv. Mise 2. jūnijā 11.00)
 • 2. jūnijs plkst. 14.30 (svētdiena) Uguļevas kapos kapusvētki (Sv. Mise 8. jūnijā 8.00)
 • 8. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Zubku kapos kapusvētki (Sv. Mise 9. jūnijā 9.00)
 • 8. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Rogu kapos kapusvētki (Sv. Mise 10. jūnijā 8.00)
 • 9. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Naudaskalna kapos kapusvētki (Sv. Mise kapos)
 • 9. jūnijs plkst. 15.00 (svētdiena) Zatišku kapos kapusvētki (Sv. Mise 16. jūnijā 9.00)
 • 15. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Dagušovas kapos kapusvētki (Sv. Mise 15. jūnijā 8.00)
 • 15. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Krīveņu kapos kapusvētki (Sv. Mise 17. jūnijā 8.00)
 • 16. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Grebņevas kapos kapusvētki (Sv. Mise 16. jūnijā 11.00)
 • 22. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Dzērvines kapos kapusvētki (Sv. Mise 23. jūnijā 9.00)
 • 22. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Kabulovas kapos kapusvētki (Sv. Mise 22. jūnijā 8.00)
 • 29. jūnijs plkst. 13.30 (sestdiena) Kaļvines kapos kapusvētki (Sv. Mise 29. jūn Kūkovā 12.00)
 • 30. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Zobļovas kapos kapusvētki (Sv. Mise 30. jūnijā 9.00)
 • 6. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Salinīku kapos kapusvētki (Sv. Mise 7. jūlijā 9.00)
 • 6. jūlijs plkst. 14.00 (sestdiena) Skobulinas kapos kapusvētki (Sv. Mise 6. jūlijā 8.00)
 • 13. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Silarašu kapos kapusvētki (Sv. Mise 14. jūlijā 9.00)
 • 20. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Svātiunes kapos kapusvētki (Sv. Mise 21. jūlijā 9.00)
 • 27. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Veckārsavas kapos kapusvētki (Sv. Mise 27. jūlijā 8.00)
 • 28. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Kārsavas kapos kapusvētki (Sv. Mise 28. jūlijā 11.00)