Kārsavas novada jaunieši turpmāk varēs pulcēties Kārsavas vidusskolas telpās (ieeja no Mūzikas un Mākslas skolas puses). Jaunās telpas dod iespēju dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, ne tikai spēlējot spēles, bet arī iesaistoties dažādu iniciatīvu veidošanā un realizēšanā.

Darba laiks Kārsavas novada jaunatnes lietu speciālistēm – Annai Zīmei un Solvitai Dzērkalei ir:

  • Pirmdienās no plkst. 12.00-17.00,
  • Otrdienās no plkst. 12.00-17.00,
  • Trešdienās no plkst. 8.00-16.00,
  • Ceturtdienās no plkst. 8.00-17.00,
  • Piektdienās no plkst. 14.00-17.00.

Lai iegūtu vairāk informācijas uz uzdotu jautājumus iespējams zvanīt Annai, mob.tel. 29207196 un Solvitai, mob.tel. 28741073.

Solvita Dzērkale
jaunatnes lietu speciāliste