Tuvojoties Latvijas simtgadei, Kārsavas novada jaunieši, konsultējoties ar jauniešu lietu speciālisti Solvitu Dzērkali un saņemot atbalstu, nolēma realizēt iniciatīvu un mērot ceļu cauri
Latgalei, līdz Latvijas lielākajam ezeram – Lubānam. Par godu savam novadam, apmeklējot arī dažus no lielākajiem apskates objektiem.

Otrdiena, 31. jūlijs. Pavisam saulains rīts. Pēdējie gaisa pūtieni velosipēda riepās, un varam sākt mērot ceļu. Vēl nenokļuvuši pie pirmās atpūtas vietas – Salnavas, iegriezāmies aplūkot
Naudaskalna akmeni, kurš nesen tika celts vēlreiz gaismā, pateicoties Salnavas jauniešiem. Nedz nātres, nedz koki mūs neapturēja un mums izdevās to aplūkot.

Salnavā paķēruši mūsu vienu no braucējiem, devāmies līdz Numernes valnim. Nebija gluži pa ceļam, taču ne katru dienu nākas būt Salnavas pusē ar velo. Aplūkojuši skatu torni un ap to uzstādītās aktivitātes, devāmies tālāk uz Ruskulovu, kur šogad norisinājās talka un tika sakopts parks.

photo-2018-08-07-22-30-02-1

Kā nākamā pietura bija Krišjāņu pagasta Balvu novada Krišjāņu Romas katoļu draudze, kas tika izveidota 1933. gadā, pēc nelielas atpūtas, pamazām turpinot ceļu devāmies uz Gaigalavu, kur no vietējiem iedzīvotājiem ievācām informāciju par telšu vietām un izklaides iespējām pie Lubānas ezera. Ceļš līdz ezeram bija brīnumains, 8km garš no abām pusēm, ar ezeru ieskautais asfaltēts ceļš, kas mums sniedza papildus prieku, jo gandrīz viss 80km ilgais maršruts tika nobraukts pa grunts ceļu.

Tuvojoties pludmalei mēs iegriezāmies atpūtas kompleksā “Bāka”, kur uzkāpjot uz ēkas jumta varejām redzēt ezeru no visām tā pusēm.

photo-2018-08-07-22-30-02-2

Beidzot nonācām pludmalē un baudījām vakariņas, ko mums sarūpēja Pūga. Pēc saldā miega un atpūtas bija jāmēro ceļš arī atpakaļ. Jāsaka, ka tas bija daudz grūtāk pārvarams, jo,
saules nogurdināti un kājām sāpot, mēs izvēlējāmies nedaudz īsāku maršrutu atpakaļceļam. Peldvieta pie Lubānas ezera ir izcila vieta visu paaudžu gada gājuma cilvēkiem.

Pūgas jaunieši iesaka nebaudities un nākt ar savām idejām pie jaunatnes lietu speciālistiem, kopā mēs varam daudz!

Jolanta Probuka