Jaunajam mācību gadam gatavojas ikviens, kurš saistīts ar skolas gaitām – skolēni un viņu vecāki, skolotāji un viss skolu kolektīvs. Šogad skolas durvis Kārsavas novadā ver 210 pirmsskolas vecuma bērni, 449 skolēni.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 26. un 29. augustā, komisija, kuras sastāvā ir izglītības metodiķes – Vaira Šicāne un Inta Laganovska-Vesere, novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatore – Janīna Ņukša, novada personāla un arhīva speciāliste – Dzidra Šķirmante un novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists – Ernests Rinkevičs, veica skolu tehniskās gatavības pārbaudi jaunajam mācību gadam. Kopā ar komisiju apmeklēt skolas devās arī domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Apmeklējot izglītības iestādes, tiek novērtēts paveiktais, kā arī vērsta uzmanība uz lietām, kurām būtu pievēršama lielāka uzmanība no iestādes vadības puses, kā arī uz darbiem, kuru veikšana ir neatliekama un kuru izpildei nepieciešams pašvaldības budžeta papildu finansējums. Novērtējot iestādes tiek secināts, ka katrā no tām vasaras laikā ir paveikts viss nepieciešamais, lai veiksmīgi uzskatu jauno mācību gadu.

Domes priekšsēdētāja I. Silicka vērsa izglītības iestāžu vadītāju uzmanību uz to, lai iestādēs neiekļūtu svešas personas. Katrā iestādē nepieciešams izstrādāt un ievērot audzēkņu vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību. Vairākās izglītības iestādēs šāda kārtība ir izstrādāta un tiek ievērota, taču ne visās.

Pārbaudes laikā iegūtā informācijā tiek izmantota, lai savlaicīgi paredzētu nepieciešamos līdzekļus 2017. gada budžetā.

Iesildoties jaunajam mācību gadam Kārsavas novada izglītības iestāžu direktoriem, vadītājiem un pedagogiem notika ievadseminārs, kurā RTA rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos, docents, Dr.paed. Gunārs Strods stāstīja par karjeras un izglītības mērķiem. Kārsavas novadā dzimušais uzņēmums SIA “Certes.lv” iepazīstināja ar jaunākajam tehnoloģijām skolās un to sniegtajām priekšrocībām.