„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibināts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā.

Apbalvojumu “Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Kandidātus apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Kārsavas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Kārsavas novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi un konakttālruni).

Apbalvojuma kandidātu pieteikšana notiek līdz šī gada 10. oktobrim. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Kārsavas novada pašvaldībā 14 dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā. Vairāk informācijas par „Kārsavas novada Goda pilsonis” apbalvojumu

Sīkāk par „Kārsavas novada Goda pilsonis” apbalvojumu lasiet doc-icon.pngnolikumā77.50 kB.

Kārsavas novada Goda pilsoņu sveikšana ir tradīcija, kas nostiprināta vairāku gadu garumā, Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā apskatāmi citu gadu apbalvojuma saņēmēji.

Solvita Dzērkale
Sabiedrisko attiecību speciāliste