Latvijas dzimšanas diena ir ieguvusi jaunu un skaistu tradīciju – godināt Kārsavas novada pilsoņus, kuri ar savu darbu, attieksmi un personību ir ieguvuši augstu cieņu no līdzcilvēkiem.

Šogad Goda pilsoņa titulam tika izvirzīti 3 novadnieki – Anna Dundure, Anita Turlaja un Andris Jonāns. 2016. gada Kārsavas novada goda pilsoņa titulu ieguva divas no izvirzītajām personām.

2016. gada Goda pilsonis Anita Turlaja – zinoša un mērķtiecīga deju kolektīvu vadītāja, kurai ir augstas prasības gan pret sevi, gan pret dejotājiem, kas ir visu sasniegumu ķīla, jo vadītāja ir kolektīva dvēsele un stūrakmens. A. Turlaja pirms 40 gadiem sāka strādāt 1. Mežvidu pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vienlaicīgi Latvijas Valsts universitātē iegūstot kvalifikāciju – filologs. No 1989. gada Mežvidu tautas namā vada tautu deju kolektīvus, 2003. gadā kultūras namā izveidots līnijdeju kolektīvs, kurš ir vienīgais novadā.

2016. gada Goda pilsonis Anna Dundure ir dzīvs piemineklis cilvēka izturībai, gribasspēkam, neatlaidībai un cilvēkmīlestībai. A. Dundure ir strādājusi par gidi Briges pilsētā Beļģijā, Flāmu skolā pasniegusi franču valodu, kā arī kā bijusi zvērināts flāmu/latviešu/krievu valodas tulks Beļģijas tieslietu ministrijas pakļautajās institūcijās. Anna Dundure ir Latvijas “dzīvā vēsture”, jo, kad mūsu valsts gatavosies savas 100 – gades svinībām, Anna 2017. gada 15. martā sagaidīs savu 90. dzimšanas dienu.

Atzinības rakstu Kārsavas novada pašvaldība pasniedza Andrim Jonānam, kurš jau 16 gadus ir prāvests Stiglovas Romas katoļu draudzē. Prāvesta personību raksturo sabiedriskums, labestība, novatorisms un dedzīga ticība.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste