Sakarā ar vīrusa “Covid-19” izraisīto  ārkārtas stāvokli līdz 2020. gada 14. aprīlim 

  • Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā tiks veikta dzimšanas un miršanas reģistrācija. Lūdzam  iepriekš piezvanīt pa tālruni 65781393, 25917326 vai 29325011
  • Iesniegumus laulības reģistrācijai, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu (abām personām), var iesniegt, autorizējoties portālā latvija.lv, saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 17.panta (11). punktu
  • No arhīva  nepieciešamos dokumentus (atkārtotas apliecības, izziņas par dzimtsarakstu aktu reģistrāciju) lūgums pieprasīt attālināti, autorizējoties portālā latvija.lv
  • Konsultācijas dzimtsarakstu jomā iespējams saņemt – zvanot uz: 65781393, 29325011 vai rakstot uz: dzimtsaraksti@karsava.lv