Kārsavas novada domes vēlēšanām, kas notiks 2017.gada 3.jūnijā, Kārsavas novada vēlēšanu komisija ir saņēmusi un reģistrējusi piecus deputātu kandidātu sarakstus. Sarakstus iesniedza Zaļo un Zemnieku savienība, LATGALES PARTIJA, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, Partija “Vienoti Latvijai”, Latvijas Reģionu Apvienība.  Kārsavas novada domē tiks ievēlēti 15 deputāti, pieteikti  90 deputātu kandidāti, no tiem 60 vīrieši, 30 sievietes. Vidējais kandidātu vecums: 43,2 gadi. Vecākais kandidāts: 83 gadi, jaunākais kandidāts: 20 gadi.

Saskaņā ar  Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.(2)panta prasībām, publicējam deputātu kandidātu sarakstus.

Kandidātu saraksta nosaukums: Partija “Vienoti Latvijai”

 1. Juris Poikāns
 2. Vita Kuzmane
 3. Vairis Poikāns
 4. Gunta Lipska
 5. Anatolijs Anisimovs
 6. Mārīte Strode
 7. Kaspars Miezis
 8. Irēna Indrikova
 9. Jānis Skrebinskis
 10. Aļona Bleive
 11. Ernests Dubinskis
 12. Jolanta Bleive
 13. Arvīds Jurāns
 14. Elita Dunska-Lankovska
 15. Kaspars Šakins
 16. Aigars Leļs
 17. Liene Cimbaļuka
 18. Gunārs Greiškāns

Kandidātu saraksta nosaukums: “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

 1. Modris Karpovs
 2. Andrejs Ivanovs
 3. Edgars Zaezerskis
 4. Pēteris Bērziņš
 5. Mihails Oļipovs
 6. Guntis Grišulis
 7. Madara Ivone
 8. Aivars Lelis
 9. Nikolajs Nikuļins
 10. Andris Mortukāns
 11. Jānis Zirnis
 12. Daiga Jurdže
 13. Aleksandrs Gabrāns
 14. Pjotrs Žukovs
 15. Kristaps Garšneks
 16. Zoja Kodaļeva
 17. Oļegs Sorokins
 18. Oļegs Baikovs

Kandidātu saraksta nosaukums: LATGALES PARTIJA

 1. Pēteris Laganovskis
 2. Edgars Puksts
 3. Aivars Lipskis
 4. Anna Zīmele
 5. Karīna Adamoviča-Krišāne
 6. Modrīte Lele
 7. Gunta Bojāre
 8. Antons Skangals
 9. Kārlis Poikāns
 10. Roberts Mikažāns
 11. Līvija Urtāne
 12. Jānis Stafeckis
 13. Ernests Rinkevičs
 14. Silvija Jaudzema
 15. Anatolijs Posredņikovs
 16. Reinholds Jacenko
 17. Edgars Gabranovs
 18. Tatjana Jegorova

Kandidātu saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

 1. Toms Vorkalis
 2. Marita Joņina
 3. Jānis Ļubka
 4. Andris Šicāns
 5. Jolanta Silicka
 6. Normunds Noviks
 7. Valentīna Dobrovoļska
 8. Zigmārs Naglis
 9. Jānis Linužs
 10. Nauris Poikāns
 11. Dainis Kušners
 12. Iveta Šumska
 13. Pēteris Orinskis
 14. Rimants Žogota
 15. Raivis Rumaks
 16. Juris Vorkalis
 17. Elviss Poikāns
 18. Jānis Krivtežs

Kandidātu saraksta nosaukums: Zaļo un Zemnieku savienība

 1. Ināra Silicka
 2. Andris Ļubka
 3. Andrejs Krišāns
 4. Inese Avota
 5. Aivars Ruskulis
 6. Artis Čoičs
 7. Marita Stepanova
 8. Tālis Mūrnieks
 9. Inta Rancāne
 10. Viktors Indričāns
 11. Ināra Dovgiallo
 12. Solvita Dzērkale
 13. Laimonis Naglis
 14. Antoņina Babāne
 15. Dace Rancāne
 16. Ainārs Kodarāns
 17. Gunārs Bluss
 18. Oskars Petinens

Plašāka informācija par kandidātu sarakstiem  un priekšvēlēšanu programmas pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/71, kā arī no 29. maija visos pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Nadežda Tarasova
Kārsavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja