Informējam iedzīvotājus, ka no šī gada pavasara Kārsavas novadā darbību uzsāk tehniskās apsardzes speciālistu uzņēmums “Latvijas Drošības Monitoringa Centrs” (LDMC).

LDMC piedāvā tehnisko apsardzi, kura ietver nepārtrauktu privātīpašuma vai komercplatību aizsardzību pret visiem iespējamiem drošības riskiem 24 stundas diennaktī. Uzņēmumam ir klienti Kārsavas novadā, tādēļ ikdienā ielās varam redzēt trafarētu LDMC apsardzes automašīnu.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste