Sertificētam arhitektam piedāvājam nepilnas slodzes darbu Kārsavas būvvaldē. Piedāvājam ļoti elastīgu darba grafiku (darbs būvvaldē ne biežāk , kā 1 reizi nedēļā) un atbilstošu atalgojumu!
Lai pieteiktos vakancei līdz 15.06.2018 iesūtiet CV elektroniski uz dome@karsava.lv, vai pa pastu Vienības iela 53, Kārsava. Kontaktpersona pašvaldības izpilddirektors: Toms Vorkalis 26182923.