Kārsavas novada bāriņtiesa no šā gada 11.oktobra :

 • Apmeklētāju pieņemšanu KLĀTIENĒ VEIC TIKAI steidzamos un neatliekamos gadījumos (ārkārtas situācijās), pēc iepriekšējas telefoniskas vai elektroniskas pieteikšanās.
 • Apliecinājumu izdarīšanu (pilnvaras, līgumi, testamenti u.c.) un citu uzdevumu pildīšanu VEIC TIKAI steidzamos un neatliekamos gadījumos (ārkārtas situācijās), pēc iepriekšējas telefoniskas vai elektroniskas pieteikšanās.

Uz pieņemšanu bāriņtiesā klātienē nedrīkst pieteikties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 • Bāriņtiesai adresētus dokumentus iespējams:
  • sūtīt pa pastu:  uz adresi Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
  • sūtīt elektroniski uz e-pastu: barintiesa@karsava.lv
  • iesniegt Kārsavas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Kārsavas pilsētas pārvaldes 1.stāvā, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas novadā).
 • Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar bāriņtiesu telefoniski:  
  •  Kārsavā – 28686398 vai 28686146
  • Mērdzenes pagastā – 28723357
  •  Mežvidu pagastā – 28300762

elektroniski: e-pasts: barintiesa@karsava.lv