Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu,  Kārsavas novada pašvaldības 12.11.2020. rīkojumu, Kārsavas novada bāriņtiesa no šā gada 13.novembra  līdz šā gada 6.decembrim

pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē un klātienes konsultācijas

veic darījumu apliecināšanu (notariālās darbības) tikai pēc iepriekšēja telefoniska pieraksta

turpina prioritāri nodrošināt bērnu tiesību aizsardzības  pasākumus

Uz pieņemšanu bāriņtiesā nedrīkst pieteikties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Tālruņi iepriekšējam pierakstam:

  • Kārsavā pa tālr. 28686398 vai 28686146
  • Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357
  • Goliševas pagastā pa tālr. 29463290
  • Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar bāriņtiesu arī elektroniski, e-pasts barintiesa@karsava.lv.